Deník binárníka – 19. díl – Multitrendové signály

V dnešním díle deníku binárníka navážeme na technické nástroje, určené k detekci silných signálů na trhu, jenž nám oznamují býčí (trh poroste) či medvědí (trh bude klesat) tendence na trhu. Mnohé indikační nástroje, které nám jsou schopny tyto signály poskytnout pracují na základě matematických výpočtů průměrných cen na trhu za určité období a vyhodnocení aktuální síly probíhajícího trendu, pokud má trh dostatečnou volatilitu. Jedním z takových je i výborný nástroj „MultiTrend_Signal_KVN”, který na rozdíl od podobných indikátorů nebere v úvahu pouze cenové chování na trhu, ale využívá pro svůj výpočet i indikátor, který je schopen určit sílu aktuálního trendu na trhu. Toto pomáhá ve větší míře eliminovat většinu falešných signálů z trhu. Tento je dostupný standardně v obou verzích Meta Traderu, tedy verze 4 a 5. Neduhem falešných signálů trpí i nástroj Predict, který jsme uvedli v kapitole Deníku binárníka zabývající se Darvasovou strategii, proto jsme tento nástroj využili společně s dalšími dvěma silnými indikačními nástroji, pro eliminaci takto vzniklých falešných signálů a využili tak opravdový potenciál tohoto nástroje. Nyní ovšem máme k dispozici nástroj, který nám pomáhá se ještě lépe zorientovat na trhu při rozhodování o investici na danou vybranou binární opci.

MultiTrend_Signal_KVN je dílem dalšího z famózních obchodníků jménem Vladimír Korykin. Pokud se zadíváme do obchodních grafů, kde je tento nástroj spuštěn pro detekci, zjistíme, že téměř 98% detekovaných signálů pro býčí či medvědí trend skutečně odpovídá konečnému vývoji dané svíčky, kterou nástroj detekoval pro růst či pokles. Dosaženy jsou tak mnohem lepší výsledky v predikci trhu, než je tomu u podobných nástrojů. Jedním z klíčových indikátorů, které jsou užity pro konečnou detekci směru trhu pomocí nástroje Multitrend_Signal_KVN je Average Directional Index (ADX). Tento indikátor je schopen posoudit aktuální sílu probíhajícího trendu. Vyvinut byl J. W. Wilderem, který chtěl určovat sílu stávajícího býčího (rostoucího) či medvědího (klesajícího) trendu, případně pro utvrzení, že se právě nachází v netrendovém trhu. O vysoké „špatné“ volatilitě trhu je pojednáno v metodě odhadu, jedná se o trh, na kterém není dobré obchodovat se strategiemi založenými na trendovosti trhu.

Average Directional Index (ADX) je principiálně oscilátor, který kmitá mezi mezními hodnotami 0 a 100. Pokud dosahuje hodnot 20 a méně, dá se předpokládat slabý trend na trhu. Za vysoké hodnoty považujeme 40 a více, což je naopak známka silného trendu. Velmi vysoké hodnoty např. 60 a více se na trhu velmi nevyskytují. Principem tohoto indikátoru tedy není klasifikovat, zda je trend býčí či medvědí, ale určit jak silný je daný aktuální trend.

Rozeberme si nyní modelové situace chování tohoto indikátoru ADX, aby jsme pochopily, jak celý nástroj MultiTrend_Signal_KVN vlastně funguje. Pokud je na trhu silný trend, např. hodnota oscilátoru je 50 a následně začne oscilátor zeslabovat na hodnotu nižší, až se dostane pod 40, znamená to, že aktuální trend již nemá dostatečnou sílu a zřejmě dojde k přechodnému (netrendovému) období. Naopak v případě růstu hodnot ADX, roste logicky i síla trendu na trhu. Tímto můžeme velmi dobře vysledovat např. to, kdy končí přechodné (netrendové) období na trhu a trh se tedy chystá zase „trendovat“, je to většinou tehdy pokud se hodnota oscilátoru začíná opět výrazně dostávat nad hodnotu 20.

O tom, jakou sílu má daný směr trhu, tedy jestli převažuje tendence trhu spíše růst či klesat, rozhodují další přídavné tz. směrové indikátory (directional indicators). Máme logicky dva typy negativní a pozitivní směrový indikátor, které jsou schopny v daném časovém rámci určit sílu směru pohybu trhu.

Při týdenní analýze chování nástroje MultiTrend_Signal_KVN jsme došli k větší spolehlivosti při detekci býčích a mědvědích signálů, než je běžně dosahováno u nástroje Predict. Můžeme tedy všem obchodníkům vřele doporučit využívat tento nástroj ve strategii „Darvas“ společně s MACD indikátorem a Darvas Boxem.

Nyní si ukážeme níže část zdrojového kódu popisovaného indikačního nástroje i to, jak ukazatel V Meta Traderu vypadá. Vidíme, že růžová šipka nad svíčkou nám dává signál pro prodej opce „Sell“ (tzn. trh bude klesat, medvědí signál) a modrá šipka pod svíčkou nám dává signál pro nákup opce „Buy“ (tzn. trh bude růst, býčí signál). Indikace v samotném grafu je velmi podobná jako u nástroje Predict, proto doporučujeme vždy využít pouze jeden z těchto nástrojů, abychom zachovali přehlednost v obchodním grafu. Vstupní hodnoty pro detekci na základě ADX je možné si v samotném nástroji upravit dle své libosti, na vyzkoušení ovšem doporučujeme defaultní (počáteční) nastavení.

Indikátor pro detekci býčích a medvědích signálu na trhu
image-1

Indikátor pro detekci býčích a medvědích signálu na trhu

Ve kterých situacích vznikají falešné detekce od nástroje MultiTrend_Signal_KVN?

Pokud trh dostatečně „trenduje“, můžeme se spolehnout na takřka 100% detekci signálů pro nákup či prodej opce, což jsou daleko lepší výsledky než dosahuje nástroj Predict. Falešné signály od tohoto nástroje většinou vznikají v situacích, kdy se trh nachází v přechodném (netrendujícím) období, což je také nejméně vhodná doba pro naše investice. Ukázka zachyceného falešného signálu je rozebrána na obrázcích níže.

Ukázky detekce indikátoru na aktuální svíčce a detekce falešného signálu v netrendujícím trhu
image-2

Ukázky detekce indikátoru na aktuální svíčce a detekce falešného signálu v netrendujícím trhu

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

two × two =