38.díl Cenové Patterny

V dnešním díle z Deníku Binárníka bychom chtěli velmi poděkovat obchodníkovi Romanovi za jeho příspěvek. Cenové patterny tvoří jeden ze základů technické analýzy, které používá převážná část obchodníků na všech trzích. Bývají často rozhodujícím faktorem pro přesné načasování vstupu do pozice po té, co obchodník analyzuje cenu na základě různých forem support, resistence úrovní, zajímavou pro otevření pozice. Jen pro doplnění zajímavé cenové úrovně mohou vycházet z mnoha zdrojů analyzování trhů, počínaje klasickou Price Action analýzou, doplnění o Fibonnaciho úrovně až po dnes moderní Market Profile analýzy, kde tradeři vychází především z objemů obchodu na jednotlivých cenových hladinách v čase.

Cenové patterny – základní formace

V každém případě pro samotný vstup jsou využívané často cenové patterny. Existuje celá  nekonečná řada stále nových cenových patternů. My si dnes ukážeme jedny ze základních formací.
PA formace bychom mohli dělit na protitrendové a trendové. Začněme tedy protitrendovými formacemi.

Formace: 1,2,3 ( A,B,C)

Formace: 1,2,3 ( A,B,C) je klasický protitrendový pattern, logicky se tedy nachází na konci původního trendu, případně na začátku korekce. Tuto formaci lze nalézt podrobně zpracovanou jejím hlavním strůjcem Joe Rossem ( TLOC ). Pro zajímavost TLOC neboli The Law of Charts lze stáhnout na stránkách Joe Roose Trading Education v příloze pdf bezplatně.

Nicméně základní charakteristika:

  • Na konci trendu se vytvoří nižší low, často po volatilním baru ( pro jednoduchost se bavíme o obratu down trendu, případně větší korekce, v up trendu je vše samozřejmě opačně ).
  • Cena vyvoří korekci bod 2 minimálně jedním barem ( vyšší high a vyšší low k baru s bodem 1, ale doporučuji více barovou korekci. Low jakéhokoliv baru který tvoří b.2 musí být přirozeně vyšší než bod 1.
  • Od bodu 2, cena se snaží otestovat bod 1, ale opět se nesmí dostat na jeho úroveň. Zároveň musí tvořit minimálně jeden bar nižší high a nižší low oproti baru tvořící vrchol 2.
  • Formace je dokončená průrazem bodu 2 do nového trendu. Vstup může být na průrazu b.2, nebo lépe na první korekci po průrazu. Tím je zformován platný nový trend na příslušném timeframe.

Pattern 1,2,3 lze vidět také jako trendovou formaci, při větších korekcích, kde původní cena koriguje a vytváří obrat trendu, ovšem po určitém čase často na nějaké významné s/r ( třeba Fibo ) se vytvoří 1,2,3 do původního trendu. To je ideální vstup do již rozjetého trendu.

pattern 1, 2, 3
image-1

Formace patternu 1, 2, 3

Formace „dvojitý vrchol“ (DT), „dvojité dno“ (DB)

Formace DT (dvojitý vrchol a DB dvojité dno ) může vzniknout jak na obrat hlavního trendu, tak jako trendový pattern. Nejprve tedy DT/DB na obrat trendu. Cena dosáhne podruhé, někdy i třikrát, stejné, případně velice těsné cenové úrovně, aby se vzápětí odrazila. Opět proti trendové cenové formace mají nejvyšší úspěšnost, pokud se nachází na sledované cenové úrovni více obchodníky. DT/DB na 5 minutovém TF – pattern by se měl nacházet na nějaké s/r vyššího timeframe 30min, 1h, 4h nejlépe zapadající do struktury vývoje na vyšším timeframe. Nikdy nevyhledávejte protitrendy v trhu, který netrenduje !!!!

Příklad: 30 minutový timeframe jasný down trend, vyznačím si tedy H/L swingů 30m. Tyto úrovně mi na 5 min poslouží jako s/r pro případné zobchodování proti trendu na 5 min s formací DT nebo jiným proti trendovým patternem.

Jak tedy vstupovat na této formaci? Velice agresivní vstup může být na ceně dvojitého vrcholu, je to však celkem riskantní záležitost. Může klidně dojít k průrazu s/r a pokračování trendu 5 min. Konzervativní vstup ideálně s využitím již zmiňované formace 1,2,3 a případně platném průrazu nějaké trend linie na 5 min. Pro některé zvláště dlouhodobější obchodníky dokonce průraz tzv „neckline“.

Na přiložených obrázcích je jasně znázorněné jak DT v případě protitrendového patternu na 5 min tf, je zároveň DT trendové na 30 minutovém timeframu.

Cenové patterny
image-2

Dvojitý vrchol na 30 min trendový

 

dvojitý vrchol, dvojité dno
image-3

Dvojitý vrchol, dvojité dno

Jako poslední známou cenovou formaci si dnes představíme „ trojúhelník“.

Formace trojúhelník

Formace trojúhelník ( dále jen 3u ). Trojúhelníky můžeme dělit na tzv. symetrické, značí často nerozhodnost na trhu a může dojít k průrazu oběma směry, nebo asymetrické obvykle trendové 3u. Jak již název vypovídá, dochází k pohybu ceny uvnitř oblasti uzavřené dvěma liniemi. U asymetrického 3u bývá jedna linie vodorovná a druhá klesající (rostoucí). Ke vstupu do pozice dochází po platném průrazu linií tvořící pomyslný 3u. V případě, že lze sledovat volume, dochází při průrazu ke značnému zvýšení volume. Agresivní vstup může být tedy na baru po průrazu 3u, konzervativní a jistější je však počkat na alespoň drobnou korekci k proražené linii 3u, a teprve potom vstoupit do pozice. Nejčastěji pro naše potřeby lze 3u nalézt na nižších timeframech, přirozeně ve vztahu k plánované době naší expirace u jednotlivých investic.

pattern 1, 2,3
image-4

Formace symetrický trojúhelník

 

image-5

Formace asymetrický trojúhelník

Žádný komentář

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

20 + nine =