43. Fáze na obchodním trhu

Na finančních trzích dochází k jistému střídání obchodních cyklů. Nelze předpokládat, že daný sledovaný trh bude donekonečna růst či klesat. Většina obchodníků o této cyklické opakovatelnosti samozřejmě ví. Ne vždy si však v dané situaci tuto skutečnost zavčas uvědomí a očekávají správně konec dané fáze. Navíc je téměř nemožné vždy odhadnout, tzv. „chytit“  přesný začátek určitého trendu. Můžeme se však naučit rozeznávat právě probíhající cyklus na trhu a na základě toho, v jaké fázi se cena nachází, uzpůsobíme naše investiční vstupy i s ohledem na možnou expiraci dostupnou u brokera na binární opce. K tomuto účelu lze efektivně využít kombinaci dvojice klouzavých průměrů, které nám svou polohou mohou velmi dobře naznačit právě probíhající či chystající se fáze na obchodním trhu, který právě sledujeme. Pojďme si nyní každou z popsaných fází na obrázku podrobněji analyzovat.

fáze na trhu

Cyklus jednotlivých fází na trhu

Fáze na obchodním trhu

Akumulace

Cena uzavírá nad úrovní 50 SMA a zároveň nepřekračuje úroveň 200 SMA. Pozice těchto dvou křivek: 50 SMA < 200 SMA, tedy 200 SMA se nachází nad 50 SMA. Akumulační fáze začíná, když se obchodníci v short (put) pozicích rozhodnou pokrýt své pozice a investoři se rozhodnou koupit dané aktivum pro jeho aktuální (nízkou či přijatelnou) cenu. V této fázi ceny rostou nad 50 SMA a trh se začíná stávat „silnějším“. Obvykle vidíme pravidelné swingové pohyby ceny směrem nahoru a utváření vyšších minim ceny. Cena nemá tendenci padat pod předchozí swingové úrovně. Je nutné si však uvědomit, že ve fázi  50 SMA < 200 SMA je stále trh z dlouhodobějšího hlediska v přeprodané oblasti.

akumulace, fáze na obchodním trhu
image-1

Akumulační fáze na trhu

Býčí fáze ( býčí trh, cenový růst)

V této fázi trhu se cena uzavírá nad linkou 50 SMA a ta se zároveň svou polohou nachází nad linkou 200 SMA (tedy platí 50 SMA > 200 SMA). Obě dvě SMA linky mají v této fází rostoucí sklon. Cena má tendenci pravidelně swingově růst. Větší cenové korekce směrem dolů se většinou zastavují na lince 200 SMA, která v tomto případě utváří silný support. Tyto poklesy můžeme považovat jako dobrou možnost vstupu do právě probíhajícího silného trendu na co nejnižší ceně a zajistit si tak výbornou strike cenu při vstupu na trh do pozice CALL. V obvyklých případech rostoucí cena  převážně kopíruje vývoj linky 50 SMA. Vzájemná vzdálenost těchto dvou linek nás informuje rovněž o síle právě probíhajícího trendu. Rozevírající se nůžky mezí 50 SMA a 200 SMA nás upozorňují na strmější růst ceny v daném sledovaném období.

Eufórie (konec býčí fáze)

V tomto momentě dochází k ustálení ceny na trhu a předchozí prudký/stabilní cenový růst bývá ukončen, dochází k vytvoření cenového kanálu, ve kterém se cena nějakou dobu pohybuje. Nedochází tedy k dalšími pozvolnému růstu, cena nevytváří nová maxima. Trh vytváří postupně cenový strop, který může být pro nás důležitou resistencí pro určení cenového odrazu. Velmi často dojde k několika korekcím ceny dolů a opětnému návratu ceny k pomyslnému stropu, než dojde ke skutečnému průrazu či výraznému poklesu ceny. Tuto situaci jsme schopni vysledovat ve formě dvojitých, trojitých či vícenásobných odrazů od vytvořené resistence. V této fází se vzdálenost 50 SMA a 200 SMA redukuje a linky se vzájemně přibližují. Pokud nastane avizovaný cenový útlum, začne se strmost linek výrazně zmenšovat a linky se začnou rovnat. Zároveň můžeme pozorovat pokles obchodovaného objemu ve srovnání s býčí fází.

průběh fáze na obchodním trhu
image-2

Býčí fáze na obchodním trhu s vyznačením místa euforie

 

Výstraha

Za tímto pojmem nehledejme nic jiného než možnost průrazu stabilního rostoucího trendu směrem dolů. Jedná se o další možnost, kdy může nastat obrat ceny. Nemusí totiž vždy docházet k výše uvedené cenové stabilizaci na vrcholu, ale trh může při své pravidelné swingové korekci směrem dolů prorazit vyznačenou trendovou linii. Za náznak možného průrazu považujeme uzavření ceny pod 50 SMA při 50 SMA > 200 SMA. Pokud dojde k průrazu ceny i pod 200 SMA linku, která byla v předchozím čase dosahována jako minimální možný odrazný support při pravidelných cenových korekcích, je nutné zpozornět a případné otevřené pozice odprodat, případně zvolit zajišťovací investici. Výraznější průraz ceny pod linku 200 SMA je již obvykle doprovázen výraznou směrovou strmostí obou linek ve směru padající ceny. Velmi dobře nám může v situaci, kdy cena balancuje u křivky 50 SMA, napovědět chování svíčkového grafu. Pokud následující svíčka při poklesu předchozí klesající svíčky k hranici 50 SMA otevře mimo tělo předchozí svíce a tedy ještě s nižší cenou, než byla předchozí uzavírací cena, existuje na trhu významná medvědí hybná síla, která tlačí cenu výrazně dolů. Vyjímečné nejsou ani situace, kdy se cena během několika dalších svíček při silném průrazu dostane pod obě sledované SMA linky.

Mědvědí fáze (medvědí trh, cenový pokles)

Tato fáze trhu je charakterizována v základu pohybem ceny pod oběma SMA linkami, přičemž 50 SMA se nachází nad 200 SMA. V momentě, kdy se cena začne uzavírat pod linku 200 SMA, dochází obvykle u linky 50 SMA již k strmějšímu směrování v medvědím trendu. Pokud se trh delší dobu v předchozím období nacházel nad linkou 50 SMA a nyní se cena po výraznějším poklesu drží pod linkou SMA 200 bez výraznějších náznaků ji znovu překročit, lze uvažovat (dedukovat) změnu sentimentu na trhu.

Kapitulace

popis medvědí fáze na trhu
image-3

Medvědí fáze na obchodním trhu s vyznačením výstrahy

V této fázi trhu se cena nachází pod oběma linkami 50 SMA a 200 SMA stejně jako v předchozím případě. Je zde ovšem rozdíl v poloze obou linek. V této fázi se linka 50 SMA nachází pod linkou 200 SMA. Linka 50 SMA obvykle při této fázi funguje jako resistence pro odraz ceny při swingových korekcích ceny směrem nahoru. Obě dvě SMA linky směřují dolů. Možné jsou i krátkodobé průrazy linky 50 SMA tzv. pull backy, trh má však celkově klesající (negativní) momentum.

Kombinace se sell_fibo_zone

Při práci s těmito klouzavými průměry lze velice efektivně využít již dříve představený nástroj sell_fibo_zone, který nám  rovněž velmi přehledným způsobem zobrazuje pozici ceny na sledovaném trhu a dává nám tak okamžitý obraz o tom, jestli je trh spíše v přeprodané či překoupené oblasti. Vhodná kombinace všech těchto tří linek může být využita pro poziční strategii, kdy se snažíme analyzovat počátek blížícího se obratu ceny na trhu, či se snažíme vstoupit do správné swingové pozice.

Shrnutí této problematiky naleznete na následujícím videu, které zároveň představuje shrnutí Webináře 2. Fáze na obchodním trhu jsou vysvětleny i během živého obchodování binární opce. Konec videa obsahuje i detailní obchod včetně zadávání investic.

Žádný komentář

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 + 10 =