Binární opce stylem forex

Možnost obchodovat binární opce stylem forex?

Ano i toto je možné. Pokud budeme srovnávat binární opce se stylem forexového obchodování, mnozí z Vás namítnou, že nelze libovolně vystupovat z pozice při otevřené binární opci, a když ano, tak jedině ztrátově. To ovšem není zase tak úplně pravda – i zde lze obchodovat binární opce stylem forex. Pokud si vyzkoušíme adaptivní odprodej opce u brokera Optiontrade, zjistíme, že odprodávat binární opci lze i při ziskové hodnotě. Můžeme zde tedy vidět analogii s forexovým obchodováním, kdy vyhledáváme výraznější cenové pohyby našim směrem a v ideálním momentě vystupujeme z pozice. V případě binárních opcí můžeme rovněž při velkém cenovém pohybu našim směrem vystoupit z pozice se ziskem. Můžeme tedy říci, že obchodovat binární opce stylem forex lze. Samozřejmě rozdíly zde jsou. U forexového obchodování můžeme při dostatečném cenovém pohybu zhodnotit svůj vklad na jedné investici i násobně a zároveň také můžeme i o svůj vklad násobně přijít. Vždy záleží na konkrétním obchodníkovi a jeho konzervativní či naopak více riskantní strategii v případě využíti stoploss pozic apod. U binární opce můžeme vždy dosáhnout předem určeného maximálního zhodnocení a zároveň nemůžeme přijít více než o předem stanovenou vstupní částku čili náš počáteční vklad. Nic nám ovšem nebrání v tom vystupovat z pozice i s menším ziskem, než je maximální.

Jakým způsobem budeme zadávat zajímavé pozice?

Především v momentech, kdy očekáváme výraznější cenový obrat naším směrem. Toto si názorně ukážeme ve videu níže. Může to být odraz od cenového dna, momentální swingová korekce, a také případná série rostoucích svíček následující významný pattern, která posune cenu během krátké doby mnohem výše, než je naše strike cena. Čili v podstatě v podobných situacích, které bychom pro vstup využili i na forexu. V tomto případě můžeme získat nezanedbatelný zisk na naší aktuální opci. Lze tak využít jednu velkou výhodu při obchodování binární opce stylem forex a to nulový cenový spread. Tedy aktuální strike cena doopravdy sleduje cenu zadanou v momentě vstupu do investice, nepřekonáváme tedy žádné vstupní prémiové poplatky apod.

binární opce stylem forex
image-1

Odprodej opce v ziskovém stavu

Důležité je poznamenat, že pokud se rozhodneme opci neodprodávat, můžeme i během její životnosti využít možnost prodloužení expirace opce při nepříznivém vývoji ceny. Pokud se budeme ovšem snažit vyhledávat velké cenové změny na trhu v krátkém čase, můžeme využít v podstatě neomezených možností v odprodeji ceny. Pokud tedy např. zadáme expiraci binární opce v čase 17:00 na 1 hodinu, tedy expirujeme v 18:00, můžeme během příznivého vývoje ceny opce kdykoliv odprodat až do doby 5-10 minut před koncem opce, kdy možnost odprodeje končí. Většinou u hodinových opcí končí odprodej právě 10 minut před expirací opce. Tímto v podstatě obchodujeme binární opce stylem forex, kdy vystupujeme v libovolné době z opce při jejím zisku. Na obrázku výše lze tak vidět poměrně konzervativní výdělek během jedné hodiny s využitím pouze odprodejů opce v hodnotě 136 euro, tedy při aktuálním kurzu více než 3500 kč po přepočtu. Zajímavý koncept binární opce stylem forex si můžete zdarma vyzkoušet na demo účtu u Optiontrade.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

eight + nine =