Kreslení Fibonacciho úrovní

Možnosti kreslení Fibonacciho úrovní

Fibonacciho úrovně patří  k oblíbeným nástrojům mnohých obchodníků, kteří pomocí těchto úrovní hledají supportní či rezistentní úrovně na sledovaném trhu. Většina obchodníků se setkala se základním nástrojem resp. rozložením Fibonacciho liníí a to Fibonacci retracement. Tento jsme využívali i v našich obchodních videích, denících binárníka i v sekci binopedia. Kreslení Fibonacciho úrovní  s tímto nástrojem nám umožňuje vynést horizontální sestavu čár s rozložením dle Fibonacciho úrovní. Ne vždy však má trh optimální vývoj či cenové směrování vhodné pro tento druh kreslení Fibonacciho úrovní.  V dnešním díle z deníku binárníka si tedy společně ukážeme další možnosti, jakými lze provádět kreslení Fibonacciho úrovní  do námi zvoleného obchodního grafu.

Fibonacci Fan

Princip kreslení Fibonacciho úrovní prostřednictvím tohoto grafu nám umožňuje zakreslit vejířovitě diagonální linky, které korespondují právě Fibonacciho úrovněmi ovšem ve své podstatě se nám vykreslí možné trendové směrování ceny na trhu případně skutečnost, zda trh plní trendování v kanále ohraničené Fibonacciho linkami. Zároveň pokud cena skutečně trenduje v určité linii či kanále, máme k dispozici mocný nástroj, která nás přehledně upozorní na to, zda došlo k průrazu trendujícího kanálu směrem dolů/nahorů vůči aktuálnímu trendu a tedy oslabení stávajícího trendu případně k jeho nedodržení ve smyslu větší  strmosti ceny při dalším trendování a vývoji ceny ve stejném směru . Nejčastěji se jedná o zakreslení vejíře úrovní 38.2%, 50% a také 61.8%. Pokud tedy tento typ zakreslení srovnáme s běžným kreslením  Fibonacciho úrovní pomocí nástroje Fibonacci retracement zjistíme, že zde daleko lépe spolupracujeme nejen s vývojem ceny, ale také v součinnosti s časem. Nesledujeme jen určité úrovně ceny na Fibonacciho linkách, ale vývoj ceny v daném čase dle Fibonacciho trendových linií. Pokud si tedy nebudeme jisti na trhu aktuálním vývojem ceny, sílou trendu, případně budeme uvažovat o možnosti, že dochází k oslabená trendu na trhu a možnému průrazu ceny na druhou stranu, můžeme využít právě tento způsob kreslení Fibonacciho úrovní.

Fibonacciho Arcs

Velmi zajímavá varianta kreslení Fibonacciho úrovní pomocí obloukovitého spojování potencionálních supportních či rezistentních úrovní. Tento typ zakreslování je vhodný spíše pro vývoj trhu s pravidelným cyklickým dosahováním určitých úrovní např. EUR/USD.  Trh, který již třetím dnem čiště trenduje směrem nahoru nebo dolů nedosahuje obvykle častějších pravidelných korekcí směrem dolů, které by se cyklicky opakovaly. Zakreslení obloukových Fibonacciho úrovní lze velmi efektivně kombinovat s předchozím přístupem. Dosažené průsečíky lze považovat za potvrzené suportní či rezistentní úrovně. Pokud tedy budeme chtít vyhledat na trhu swingující cenový pohyb, můžeme zakreslit obě dvě varianty a uvidíme nejen trendování trhu podle Fibonacciho trendových linií, ale i zároveň možné úrovně, kde dochází k cenové korekci při swingovém pohybu.

kreslení fibonacciho úrovní
image-1

Fibonacci Arc – obloukovité zakreslení

 

Fibonacci Time Zones

V tomto případě se jedná o sekvenci vertikálních linek s danými Fibonacciho intervaly číslovaných ve sledu 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 atd. Vždy se jedná o posun resp. krok v rámci předchozího čísla. Tedy např. po  čísle 5 přichází číslo 8, což je krok 3 odpovídající číslu 3 před číslem 5. Po čísle 21 přichází číslo 34, které koresponduje s krokem 13, tedy číslem nacházejícím se před číslem 21. Využití tohoto typu kreslení Fibonacciho úrovní tkví především v určování pravidelných změn ceny na trhu v daném časovém intervalu. Můžeme tak sledovat, zda se opakuje swingový pohyb ceny na trhu, dochází k oslabování trendu, trh se v pravidelných sekvencích vrací zpět na jistou cenovou hladinu.

kreslení fibonacciho úrovní
image-2

Fibonacci Time zone – rozfázování grafu vývoje ceny

Fibonacci  Channel

Nástroj ke kreslení Fibonacciho úrovní založený na tvorbě Fibonacciho kanálů uvažuje na začátku zakreslení  individuálního cenového kanálu složeného ze dvou paralelních trendových linek. Následně jsou během vývoje ceny dokresleny  další paralelní linky, které odpovídají právě Fibonacciho číslům, začínáme s úrovní 0.618, dále 1, 1.618, 2.618 až např. 4.236. Pokud má trh rostoucí tendenci, slouží nám vyznačené paralelní linky pro posuzování supportních či rezistentních úrovní na trhu. Linka, nad kterou se cena dostává se stává supportní a linka, kterou ještš cena nepřekonala může být uvažována za potenciální rezistenci. Kreslení Fibonacciho úrovní pomocí tohoto nástroje lze samozřejmě využít pro rostoucí i klesající trh. Daleko lepších výsledků lze dosahovat na trhu, který delší dobu trenduje v jednom směru.

Fibonacci Expansion

Pokud budeme chtít využít kreslení Fibonacciho úrovní pomocí tohoto nástroje je třeba porozumět základnímu principu této metodiky. Základem je vyhledání 3 bodů na trhu resp. cenových úrovní se specifickou polohou, tzv. zakreslení tvaru V.

Uptrendový trh – trh, kde cena stabilněji roste. V tomto případě vyhledáváme 3 body, které reprezentují nejnižší cenové místo, nejvyšší cenové místo a místo, kde cena utvořila korekci směrem dolů a utvořila vyšší minimum než bylo dosaženo v bodě 1.

Downtrendový trh – trh, kde cena stabilněji klesá. V tomto případě vyhledáváme 3 body, které odpovídají nejvyšší dosažené ceně, nejnižší dosažené ceně a místu, kde cena utvořila korekcí směrem nahoru nižší maximum než v prvním bodě.

Na základě tohoto vyznačení se nám poté rozvinou úrovně Fibonacci expansion. Opět se jedná o rozpoložení 61.8%, 100% a dále 161.8%. V tomto případě se tak snažíme najít možné patternové úrovně, kde by se cena mohla lámat. Přikladem může být článek zaměřený na swingové obchodování v deníku binárníka 4 zde 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 × 4 =