Objem zakázek na trhu

Objem zakázek na trhu aneb, kde vyhledávat investiční příležitosti

Většina obchodníků při svém obchodování ani neuvažuje s potencionálními investičními vstupy založenými na vyhledávání míst na trhu, kde se obchodují větší objemy zakázek, případně dochází k uzavírání nejvíce kontraktů. Tato poměrně strategická informace nám může při profesionálním využití dodat jistý další náhled na finanční trh a umožnit tak lepší rozložení našich investic během dne na sledovaném trhu. V dnešním díle z deníku profesionála navážeme na předchozí díl profilace trhu a podrobněji si vysvětlíme, jak probíhá rozložení ceny na finančním trhu během dne a jak poznáme, kde se vyskytuje největší objem zakázek.

Rozložení ceny na trhu

objem zakázek

Rozložení ceny na trhu

Pokud budeme uvažovat idealizované rozložení ceny na trhu, můžeme vycházet z normálního Gaussovského rozložení pravděpodobnosti výskytu ceny v daném intervalu, pro nás je tento interval jeden den. Tento typ aproximace množiny hodnot je široce využívaný i mimo finančnictví např. v měřicí technice či matematické statistice apod. Proč idealizované rozložení? Pokud budeme vycházet ze zobecněné definice, jedná se o množinu spojitých náhodných veličin, což na finančním trhu není úplně jednoznačné. Obvykle větší cenové pohyby nejsou řízený náhodným rozdělením pravděpodobnosti. Nicméně z hlediska obecného cenového vývoje samozřejmě dochází k tvarování /profilování trhu právě s jistou podobností ve smyslu tohoto rozložení. Na obrázku níže můžeme jedno z takových cenových rozložení během dne vidět. Profil trhu utvořil přibližně uprostřed intervalu své maximum, které je označeno vodorovnou linkou. Tato cenová oblast/hladina pro nás představuje informaci o tom, kde během dne docházelo k nejvíce obchodním aktivitám na trhu, tzv. bod kontroly či denní cena zájmu. Celkově tak máme přehled o tom, kde se nacházel největší objem cenových zakázek realizovaných na trhu, tzn. cena, se kterou medvědi (prodávající) či býci (nakupující) nejvíce pracovali během dne. Celá oblast nejčetnějšího cenového pohybu cca 70% obchodní aktivity je potom označena obdélníkovou či čtvercovou oblastí nazývanou jako value area nebo také cenová oblast/plocha zájmu.

objem zakázek
image-1

Typické rozložení cenového spektra na trhu.

Vytváření cenového profilu

Histogram či spektrogram, který postupně během dne trh dotváří svým chováním, se skládá s jednotlivých bodů/úseků označovaných jako TPO (time-price opportunity), označme si je jako body cenových příležitostí (BCP). Na základě utváření těchto bodů vidíme názorně, zda má trh tendenci více trendovat a tedy rozprostírat svou cenu více do výšky anebo je trh bez trendu a dochází k jeho pravidelnému oscilování v jistém intervalu. Naprosto katastrofickou situací je např. histogram, který nemá jasné maximum a je po celé své výšce značně široký. Takový trh nemá tendenci se výrazněji pohybovat v jistém směru a velmi často je toto chování reflektováno svíčkami, které mají dlouhé horní i dolní knoty, mnohdy přesahující i délku těla svíček, na kterých se utváří. Rovněž typickým příkladem je pohyb ceny ve třech menších svíčkách nahoru a následující klesající svíčka tento pohyb kompletně zhatí posunutím ceny opět do výchozího bodu cenového růstu. Dalším příkladem je časté střídání klesajících a rostoucích svíček, které mají podobnou velikost těl, ovšem uzavírají a otevírají se v rámci předchozích svíčkových těl.

Je tedy důležité umět i jako obchodník vybrat trh, kde daný den bude pro naše účely trendující. Velmi častá chyba obchodníků tkví v tom, že se každý den snaží za každou cenu obchodovat. Vybírají si tak mnohdy i netrendující trhy, které svým profilem, který je buď značně nízký co do výšky a široký po většině spektra pohybu, naznačuje nemožnost nalezení solidní trendové situace či většího kontinuálního cenového pohybu. Typické srovnání trendujícího a netrendujícího trhu můžeme vidět na obrázku níže.

objem zakázek na trhu
image-2

Trendující a netrendující trh.

Pohyb ceny s ohledem na objem zakázek

Díky možnosti nahlížet na profil trhu, můžeme vyhledávat i zajímavé investiční situace právě v oblastech, kde očekáváme i z hlediska tvaru profilu větší cenový pohyb. Zejména úzké krajní oblasti, které se pohybují při balančních denních, týdenních či měsíčních linek nám mohou pomoci vyselektovat cenově předprodané či překoupené oblasti s možnosti silného obratu či korekce. Právě rostoucí objem zakázek a tedy rozšiřování spektra u těchto krajních oblastí, do kterých se cena velmi rychle dostala z cenové oblasti zájmu, naznačuje blížící se zpomalení růstu či poklesu ceny a tedy následného obratu ceny vůči současnému stavu. Pokud ovšem tyto oblasti profilu i nadále pokračují ve svém růstu bez znatelnějšího rozšiřování, cena je ještě schopna dále pokračovat ve stabilním pohybu nahoru či dolů. Pojďme se podívat teď na praktickou videoukázku z obchodování právě u jedné z krajních oblastí na trhu. Obchodujeme u brokera HighLow a Optiontrade, který nabízí velmi pravidelné hodinové úseky, do kterých lze během tohoto času libovolně vstupovat a zvětšovat tak rozsah strike cen u našich otevřených investičních pozic na binárních opcích či na forexu s možností ziskového odprodeje. U měnového páru EUR/CAD jsme si vybrali právě horní hranici tržního profilu podpořenou balanční křivkou.

Objem zakázek shrnutí

Profilace trhu je velmi zajímavý nástroj pro posouzení vývoje ceny na trhu. Získáváme rovněž přehled o tom, kde se cena nachází a kde by mohlo dojít k cenové korekci či obratu. Máme totiž k dispozici i přehled, kde se nachází větší objem zakázek na trhu a následné akumulaci ceny a kde naopak nedochází ke zbrzďování ceny a cena má tendenci dané pásmo „rychle projet“. V následujícím díle budeme pokračovat v popisu tohoto nástroje s ohledem na možné scénáře cenového pohybu.

Žádný komentář

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

twelve + nineteen =