Profilace ceny na trhu

K čemu je profilace ceny dobrá?

Jedna z důležitých informací, která mnoha pokročilejším obchodníkům uniká, je sledování profilace ceny na trhu. V anglickém znění se jedná o pojem market profile. Není to jen pouhý nástroj, který by nám měl doplňovat sledování vývoje ceny na svíčkovém grafu, ale umožňuje nám vidět jinou stránku trhu. Pokud začneme od začátku, většina obchodníků, kteří postavili svoji strategii obchodů na technické analýze trhu s pomocí technických indikátorů, obchoduje dvěma základními způsoby.

Indikátory a technická analýza

V prvním případě se jedná o využití technických indikátorů jako pozičních ukazatelů chování ceny, v tomto případě se jedná o využívání průměrujících indikátorů ceny označovaných jako moving averages. Tyto lze využívat v různých variantách s jiným druhem průměrování jako např. exponenciální či váhované. Na základě resp. s využitím těchto linkových ukazatelů pracují i další odvozené indikátory jako MACD a Bollinger Bands apod. Pokud vstupujeme na trh, který dodržuje standardní cenové hranice, ve většině případů lze tuto strategii aplikovat a sledovat pravidelné pohyby ceny právě kolem vyznačených linek.

Poměrně zrádná může být druhá varianta technických indikátorů, kdy se spoléháme pouze na samotné indikátory. Tedy např. obchodování podle vyznačených pásem od indikátorů, případně ve formě šipkových, kuličkových či jiných vstupů čistě obchodujeme dle této indikace. V mnoha případech nám tak uniká skutečné chování ceny a hlavně profilace ceny na trhu. Dříve nebo později dojdeme na to, že tudy cesta nevede, resp. vede a někteří obchodníci toho hojně využívají a to ve formě učinného filtrování falešných signálů založených na pozorování denního trendu na trhu a využívání indikátorů u důležitých pivotních či S/R úrovní. Tímto se ovšem dostáváme plynule k variantě první a to, že do svého pozorování zahrnujeme skutečné chování ceny, pořád nám ovšem chybí přehled o skutečných cenových hladinách zájmů obchodníků v rámci profilace ceny.

Co nám indikátor neřekne!

Častým argumentem odpůrců výše uvedeného obchodování je konstatování, že technická analýza je antiteze čili protiklad toho, jak bychom měli správně k trhům přistupovat, protože nedokáže zahrnout do obchodování čas a objem, což jsou základní pilíře tvorby tržní struktury a profilace ceny na trhu. Typickým příkladem může být právě zmiňovaný moving average ukazatel označovaný zkratkou MA. Jedná se o jeden z nejpopulárnějších technických nástrojů, který využívá pro svůj výpočet průměrnou cenu za definované období/periody. Hlavní nevýhodou tohoto nástroje je fakt, že se zde nerozlišují cenové pohyby utvořené během vysokých objemů zakázek obchodovaných na trhu a cenové pohyby vytvořené během nízkých objemů v tržních zakázkách. Předkládán je nám pouze výsledný cenový průměr, který nezohledňuje dobu růstu objemu ani pohyb ceny během tohoto období. Varianty funkcí, které se používají pro průměrování ceny zahrnují exponenciální či vážené průměrování v podobě EMA a wMA linek, kde jsou více vážené nedávné pohyby ceny vůči starším cenovým pohybům. Nicméně ani toto neřeší náš výše uvedený problém.

Jak bylo již uvedeno výše funkce MA linek je využívána i při tvorbě více sofistikovanějších nástrojů jako jsou pásmové linky Boolinger Bands. V tomto případě máme v grafu vykreslené dva pomyslné kanály s centrální linkou, která využívá právě klouzavé průměrování. Principem indikátoru/ukazatele je pohyb ceny ke střední hodnotě/mean/true value z krajního přeprodaného či překoupeného pásma resp. vyhledávání této periodicity v pohybu ceny, např. při rostoucím trendu na trhu, pokud cena dosáhne spodního kanálu/přeprodané pásmo, uvažuje obchodník o vstupu do nákupní / CALL pozice. Je zde ovšem opět jeden velký háček, nevidíme skutečné cenové hladiny zájmu obchodníků a tedy aktuální pohyb hranice true value, neboť tyto informace není schopen klouzavý průměr reflektovat. Pojďme se podívat na situaci zdokumentovanou na obrázku níže. Skutečná cena zájmu se poměrně výrazně liší od true value hodnoty boolinger bands, při periodě 20, pokud zvýšíme periodu u indikátoru na 43, dostáváme se opět ke zkreslenému výsledku, neboť BB bands sice indikují v druhém případě pohyb ceny na středové true value lince, ovšem první přiblížení k balanční lince opět proběhlo výrazně mimo true value. Přenastavovat pro každý trh jinou periodu je navíc velmi nepraktické.

profilace ceny na trhu
image-1

Srovnání několika přístupů pro hledání ceny zájmu obchodníků

Pojďme se nyní v praxi podívat, jakým způsobem lze nahlížet na trh dvěma různými způsoby. Pokud budeme sledovat vývoj ceny měnového páru EUR/JPY na minutovém grafu, snadno pohledem zjistíme, že trh pravidelně koreluje s linkou sma43. Pokud budeme vyhledávat podobné situace i z minulosti, snadno lze vyhledat, že cena má tendenci i v minulosti dodržovat tuto linku, případně při svých větších propadech je zachycena na lince sell fibo zone. Uniká nám však důležité zjištění, co brzdí cenu při jejím opětném nárůstu, pokud takto hluboce k sell fibo zone line, klesne. Jedná se o balanční linku, kterou uvidíte v následujícím videu přímo při živých investicích. K těmto situacím v historii tohoto měnového páru pravidelně dochází, zejména v situacích, kdy cena nějakou dobu pravidelně plnila korelaci s sma linkou a poté došlo k většímu propadu ceny k sell fibo zone. Právě zbrzdění na balanční lince by nám mělo napovědět, že se trh již nechystá dále růst a profilace ceny na trhu tak slaví další úspěch.

profilace ceny na trhu
image-2

Dva přístupy pro obchodování – profilace ceny v akci

Shrnutí problematiky

Zaručených návodů jak obchodovat na finančních trzích nalezneme na internetu velké množství. Typickým příkladem jsou strategie s využitím indikátorů např. zde. Nechybí pak i krásná věta na závěr, že strategie nejlépe funguje s doporučeným brokerem. Oblíbené jsou také neustále opakované poučky o vyhledávání supportů či rezistencí na trhu s využitím dvojitého dna či dvojitého vrcholu apod. Otázkou však je, zda skutečně bude tato metodika zaručeně vždy fungovat i v případě, že se cena nachází na možném druhém vrcholu či dnu mimo cenu zájmu obchodníků. Odpověď z mé strany je nikoliv. Mnoho obchodníků se již vytrestalo na možném hledání dvojitého dna či dvojitého vrcholu ceny a během investování zarputile násobili své investice, aby nakonec zjistili, že cena jde jiným směrem. Potom nastává otázka, proč jsem investoval celou dobu takto, když přece cena jasně šla opačným směrem. Jednoduše proto, že řada začátečníků je fixovaná právě na poučky a nesleduje skutečný stav věci a profilace ceny na trhu jim nic neříká. 

2 komentáře
  1. Denis

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5 × 5 =