Průrazy Gapu situace

Průrazy Gapu

V minulém díle z deníku profesionála jsme se společně věnovali základnímu rozdělení gapů a jejich tvorba v zajímavých situacích na trhu. Tuto problematiku bychom v dnešním díle společně rozšířili i na techniku postupných gapových průrazů. Adaptujeme tedy všechny naše předchozí poznatky do 123Gap patternu, který nám velmi efektivně detekuje software Marcus. Využijeme jeho přednosti v postupném vykrajování vytvořeného gapu při cenové korekci, což je nejčastější případ predikce pro průrazy gapu .

Průrazy gapu versus síla trhu

Máme zde k dispozici několik modelových situací, kdy lze očekávat průrazy gapu na trhu. V prvním případě se jedná o vytvoření silnějšího gapu, který v budoucnu poté funguje jako poměrně neústupný support či rezistence, od které se cena odráží zpět ve směru vytváření gapu. Důležité je rozlišovat i chování ceny pod (nad) gapem. Pokud dochází k pravidelnému vyššímu (nižšímu) vykrajování gapu v opětných korekčních návratech ceny směrem ke gapu je zde patrný hybný moment ceny na trhu a ochota obchodníků vytlačit cenu vždy výše. V úvahu nám poté přichází dvě možnosti, které většinou trh při náznaku průrazu gapu udělá. V prvním případě dochází k vytvoření vyššího maxima či minima na trhu po průrazu gapu ovšem s tím, že se cena poté ochotně vrátí zpět do úrovně těla gapu (varianta B). Tato situace může napovídat o neschopnosti obchodníků udržet cenu na vyšší úrovní, která v minulosti předznamenala větší nárůst či propad. Druhá varianta je schopna obchodníkovi naznačit skutečný potenciál v pokračování cenového směru naznačeném při průrazu gapu, pokud cena po průrazu koriguje spíše k hraně (okraji) gapu, kterého prorazila (varianta A).  Pokud si tuto situaci převedeme prakticky na možný uptrend (tedy možnost cenového nárůstu po prudším propadu), můžeme si toto schématicky zaznačit. Následují investice u spolehlivého brokera Highlow zde.

průrazy gapu
image-1

Dva typy průrazu gapu

 

průraz gapu
image-2

Postupný průraz gapu – investice

Kombinované gapy

V druhém případě se situace ovšem stává komplikovanější v momentě, kdy se nám za sebou utvoří více gapových patternů. Obvykle to bývá dvojice gapů, kdy jeden gap je spíše užšího těla a druhý širšího těla. Je to známka toho, že tlak na trhu v momentě utváření gapů měl několik fází, kdy první fáze dotlačila cenu na úroveň, o kterou projevili zájem další obchodníci (kteří nestihli zareagovat v první vlně), a nyní se přidali svými objednávkami na trh, což opět strhlo pohyb ceny znovu naznačeným směrem. Vždy bude záležet zda najde většina obchodníků na trhu společnou řeč a sentiment tak bude pokračovat. Po utvoření dvojice gapů se většinou trh při svém možném návratu zpět na předchozí úrovně postupně zastaví u prvního gapu a po průrazu je cena opět zbrzděna na hranici druhého gapu. První gap obvykle funguje jako méně vážný support či rezistence, obvykle „více síly“ má druhý gap, u kterého se pohyb ceny znatelněji zpomaluje. Možné jsou i budoucí kombinace již proražených gapových úrovní, které mohou figurovat jako lokální supportní či rezistentní úrovně či možné meze krátkodobého průrazu ceny, jinými slovy úrovně dlouhých knotů u svíček, které se jinak pohybují svým tělem ve směru nastoleného trendu po průrazu ceny.

průrazy gapů
image-3

Kombinované gapy

Gap versus balanční linka

Velmi často se obchodník utvrzuje na trhu více ukazateli najednou a proto i při náznaku zajímavé investiční situace, hledá možné další vodítko pro odhad důležitého supportu či resistence na trhu. Zajímavou kombinací bývá v tomto ohledu pokrytí horní či dolní úrovně gapu i některou z balančních linek, často tyto úrovně působí velmi psychologicky i na samotné obchodníky a nejednou se stane, že cena při svém návratu např. z downtrendu několikrát tyto hladiny zopakuje než skutečně prorazí směrem nahoru či dojde k celkovému průrazu gapu.

průrazy gapu
image-4

Pokrytí gapu balanční linkou

 Závěrečné shrnutí a praktické video

Využití nástroje Marcus skýtá nespočetné množství kombinací. V dnešním díle jsme se zaměřili na využití právě gapů a gapových formací (průrazy gapu), které jsou schopní s velkou pravděpodobností určit jisté supporty a resistence na trhu, zároveň mohou sloužit jako ukázkové místo, kde přehledně obchodník vidí postupné posilování trhu a schopnost prorazit gapovou úroveň či kombinaci gapů. Důležité je umět kombinovat následující poznatky s živým náhledem na trh, což je tématikou i profesionálního (pokročilého) školení. Pojďme se nyní na závěr podívat na praktické video z investiční seance, kde by mnozí z nás očekávali pokles ceny či plnění trendové korekce v rámci liniového propojení. Ne vždy se však cena musí chovat podle price action metodiky. Důležité je tedy ovládat i Market Action obchodní techniku pro efektivní analýzu problematiky průrazy gapu.

Žádný komentář

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 × two =