Extender prodloužená ruka

Extender
image-1

Zvyšte svoji výkonnost na trhu

Extender – mít přehled se vyplatí

Tato rubrika se zaměřuje na práci s novým nástrojem z naší dílny. Jméno Extender by mělo být synonymem pro naši pomyslnou prodlouženou ruku, kterou tímto nástrojem získáváme. V první řadě si představíme základní funkce tohoto nástroje a v následujících dílech jej budeme prakticky využívat resp. si ukážeme situace na trhu, které lze pomocí  Extenderu efektivně zachytit.

Jak vznikl Extender

Dostávám od Vás nespočetné množství e-mailů, které mají i obsahově spoustu myšlenek či informací o tom, jakým způsobem jste se propracovali k ziskovému obchodování. Tvorba nástroje tak vychází především z kombinace Vašich i mých návrhů na užitečné prvky při obchodování. Aktuálně dostupné varianty nástrojů pro zobrazení více grafů v sekundárním okně nejsou funkčně natolik vybavené, aby splňovali požadavky všech klientů a byli využitelné univerzálně ve všech fázích trhu a bylo tedy zapotřebí vytvořit modifikaci stávajícího řešení dle následujících požadavků. Především ve spolupráci s mými stálými dopisovateli z řad dlouhodoběji úspěšných obchodníků jsme se zaměřili na tyto podpůrné funkce, které obchodníkům nejvíce pomáhají. Nezabýval jsem se při tvorbě nástroje tedy jen pouze svým názorem co je a co není funkční, ale zahrnuli jsme společně i funkce, které dlouhodobě pomáhají Vám při obchodování.

Sledování cenových patternů

Sledování chování ceny, cenových patternů na více časových rozlišeních. Níže vybírám z příspěvku od stálého dopisovatele.

Krásný den,  osobně bych nejvíce uvítal možnost sledovat více time frame na stejném měnovém páru či možnost volit si jiné korelační páry ke sledování s možností detekce engulfing patternu. V některých případech využívám jako podpůrnou funkci sledování klouzavého průměru ve stylu „bunny girl“ strategie, tedy uzpůsobení pro sledování tří klouzavých průměrů. Orientuji se tak při krátkodobých korekcích ceny podle dvou nižších period a zároveň vidím i na třetí periodě dlouhodobější stav trhu. Václav.

Nástroj Extender umožňuje zobrazit podkladová aktiva na více časových rozlišeních dle volby uživatele. Můžete si zobrazit tak od jednoho až do pěti sekundárních grafů dle zadaných časových rozlišení. K dispozici má uživatel 2 módy. V prvním módu lze zobrazovat sekundární grafy aktuálního sledovaného podkladového aktiva. V druhém módu lze nastavit fixní zobrazení sekundárního podkladového aktiva a v hlavním grafu si volíme jiné podkladové aktivum. Můžeme tak velmi efektivně sledovat i korelující měnové páry na jednom grafu bez nutnosti přepínání. Time frame a počet zobrazených grafů si můžete jednoduše uzpůsobit.

Sledování svíčkových patternů

Svíčkových patternů existuje nepřeberné množství. Jako jeden ze zásadních patternů bývá označován engulfing pattern, který rovněž existuje ve formě býčí či medvědí formace.  Strategickým aspektem při vyhledávání tohoto patternu není jen samotná reverze, ale také možnost vyhledat hranici korekčního pásma ceny v momentě, kdy se trh není schopen při náznaku reverze dostat nad hranici engulfingového pásma a nakonec se opět vydá k růstu. Tyto tzv. pásmové engulfingy jsou velmi častým nástrojem profesionálů pro detekci reverze či swingového pohybu. A věřte tyto situace obchodník řeší dnes a denně. Nástroj Extender umožňuje obchodníkovi přizpůsobit si detekci rámce engulfing pásem dle svého uvážení. Můžete si tak vyznačit do grafu celouzavřené rámce včetně volby barevné výplně či pouze horní-dolní linie. K dispozici je i možnost regulace šířky rámce s ohledem na aktuální volatilitu trhu.

Engulfing pattern extender
image-2

Vyhledávání Engulfing rámců

Strategie klouzavých průměrů

Funkce výpočtu klouzavého průměru figuruje v mnoha obchodních strategiích. V mnoha případech je výpočet klouzavého průměru i součástí celé řady oscilačních či pozičních indikátorů. Existuje také několik zajímavých strategií přímo využívajících klouzavé průměry. Jedna z nich byla již prezentována v sekci binární strategie pod původním názvem Bunny Girl strategie. Obecně lze využívat klouzavé průměry ke sledování sentimentu na trhu. Tedy vyšší časová rozlišení mohou posloužit jako ukazatele hraničního pásma ceny s ohledem na její dlouhodobější vývoj při volbě vhodné velikosti periody klouzavého průměru. Na nižších časových rozlišeních lze vysledovat aktuální trendovost/volatilitu na daném aktivu a tím i schopnost pohybu ceny za kratší časový úsek. Velmi efektivně lze tak využít Extender jako pomocníka pro vyhledávání volatilnějších úseků ceny na trhu.

Nástroj Extender umožňuje zadávat libovolně až tři druhy klouzavých průměrů a to i včetně volby výpočtu ceny a typu průměrování. Aktuální dostupné verze indikátorů mají v nabídce pouze dva průměry. V sekci Bunny girl extender najdete tedy 3 plnohodnotné Moving Average křivky, které můžete využívat libovolně dle svého uvážení pro tvorbu strategie.

Extender
image-3

Využití třech klouzavých průměrů

Pivotní linky

Pivotní linky v kombinaci s více časovými náhledy mohou efektivně doplňovat vlastní obchodní strategie. Přemýšlíte či vyhledáváte zajímavou investici na swingujícím trhu, kde momentálně cena dělá korekci směrem dolů. Kde by se cena mohla zastavit a jak velkou korekci lze očekávat. Tyto otázky můžete snadněji zodpovědět právě s nástrojem Extender. Níže vybírám opět z příspěvku od stálého dopisovatele.

Dobrý den, z mého pohledu je pro mě nejvíce efektivní kombinace gapových úrovní právě s pivoty. Zároveň jsem se přistihl, že velmi často zběsile překlikávám na jiná časová rozlišení, abych zjistil, kde se cena skutečně při přibližování ke gapu může zastavit. Lze nějakým způsobem nahlížet na pivoty na více časových rozlišeních v jeden okamžik. Ovšem pohodlnějším způsobem. Tedy abych např. v hlavním grafu měl trh s gapem a na dalších menších grafech v jiném rozlišeních bych pozoroval právě pivoty. Velmi by mi toto usnadnilo investiční vstupy. Pokud by se Vám podařilo něco takového vytvořit, hlásím se jako první zájemce o nástroj. Karel.

I v tomto případě Vás nezklamu a nástroj Extender i toto umí. V sekci pivot point extender si můžete aktivovat u sekundárních grafů pivotní vykreslení na zvolených časových rozlišeních a navíc s jedním bonusem. Pivoty se na sekundárním grafu prokreslují přes vytvořené svíčky. Velmi lehce tak poznáme ve zhuštěných pivotních oblastech zda má trh oscilační periodicitu či tendenci se navracet i v budoucnosti k silnějším pivotním úrovním.

extender pivoty
image-4

Pivotní linky včetně prokreslení přes svíčky

Pásmové trendování

Hodně častým požadavkem je vykreslení pásma ceny. Tedy např. v situacích, kdy se cena pohybuje v oscilacích pravidelně v určitém pásmu. Někteří obchodníci si dokonce stavějí strategie či využívají různé šipkové indikátory pro vyhledávání vstupů právě v těchto okrajích pásma. Velmi známým počinem je Boolinger Bands. V našem nástroji se však zaměříme spíše na výpočet pásma i včetně zahrnutí úvah tržní volatility. Dostaneme tak poměrně přesnější obrázek o tom, kde se skutečně může nacházet okraj cenového pásma. I v tomto případě však nelze spoléhat na to, že trh bude neustále toto pásmo dodržovat. Známe jsou větší cenové průrazy a větší cenové oscilace, které tento koncept pásma naruší a obchodníci tak nevědomky vstupují do zrádných investičních situací. Je tedy vhodné nástroj kombinovat i s případným náhledem na živý trh. Níže vybírám opět z příspěvku od stálého dopisovatele.

Dobrý den, rád  vyhledávám na trhu oscilační tržní pásma, kdy cena vlivem třeba i nižší volatility plní pravidelný cenový kanál (snad to nepíši špatně či nesrozumitelně). Kombinuji tento přístup s nástrojem Marcus a tedy především po průrazu velkých gapů se vrhnu na vyhledávání oscilačního pásma, kde vrcholová či spodní hladina gapu právě představuje supportně –rezistentní úroveň. Rád bych měl možnost sledovat v jednom momentě i to, jak se toto pásmo plní/dodržuje s ohledem na různé  časové rozlišení grafu. Igor.

Opět máme pro Vás dobrou zprávu. Nástroj Extender umožňuje zobrazit i volatilní pásmo na zvolených časových rozlišeních.  Můžeme si tak dle potřeby a fáze trhu přizpůsobit i náhled v grafu na cenu. Praktickým příkladem může být kombinace náhledu Heiken-Ashi grafu na více rozlišeních v trendovém trhu a rovněž zobrazení pásmové volatility v momentě, kdy začíná jít trh do strany. Tuto kombinaci máte u extenderu k dispozici v rámci jednoho nástroje.

extender pásmo volatility
image-5

Využití pásma volatility pro pásmové trendování

Aktuální dostupné nástroje na trhu/webu

Pro porovnání s aktuálně dostupnými nástroji na trhu lze využít informaci zveřejněnou v 30. díle rubriky Binopedia, kde existují volně dostupné indikátory na více časové zobrazení. Samotný autor zpracoval tento typ indikátorů snad na všechny nejznámější oscilační či průměrovací indikátory. Dalšími alternativami je např. nástroj Recent Candles či různé Multichart indikátory, které umějí základní funkce jako dva klouzavé průměry či heiken-ashi zobrazení svíček. Dostupné jsou rovněž varianty indikátorů, které nezobrazují aktuální ceny na více časových rozlišeních, ale užívají výpočtu na více rozlišeních k detekci předpokládaného cenového směru na více časových rozlišeních např. pomocí šipek a RSI průměrování. V tomto ohledu se však dostáváme do fáze, kdy nástroje za nás rozhodují, ukazují nám kdy jít nahoru apod. Toto může v konečném důsledku z uživatele udělat „cvičenou opici“, která při obchodování vůbec neanalyzuje trh vlastním úsudkem. Raději upřednostňuji nástroj, který mi vizualizuje chování ceny a já sám se naučím vyhledávat vlastní investiční vstupy.

Co nabízí Extender shrnutí

Samotný extender reaguje na potřeby více uživatelů a důraz je kladen na univerzální použití nástroje ve všech fázích trhu. Je krajně nepraktické neustále měnit různé indikátory dle aktuálního tržního rozpoložení. Stejně tak jako v případě nástroje Marcus, i zde máme k dispozici komplexní nástroj, který sdružuje více důležitých funkcí do jednoho balíku a svou univerzálností překonává všechny výše uvedené alternativy. Navíc je koncipován tak, aby se dal přímo využívat v kombinaci s nástrojem Marcus. Nástroj rovněž v duchu Marcuse nepotlačuje vlastní uvažování obchodníka a efektivní price action vizualizací podporuje vyhledávání investičních vstupů na trhu.

extender s marcusem
image-6

Kombinace nástroje Extender s nástrojem Marcus

!!!Nyní již navíc zvládne vykreslit 123Gapy – máme tak detailní přehled o všech gapech ve všech časových rámcích naráz!
Nově lze také využívat dvojitého potvrzení swingových a uptrendových formací pomocí detekce křížení linek se srovnávacím algoritmem oscilačních indikátorů pro přeprodanou a překoupenou oblast!!!

extenderobr1
image-7

POZOR!! Nelze kombinovat vzhledem k výpočetní náročnosti zobrazení pásma volatility a  bunny girl.

Jakým způsobem je možné extender získat

Nástroj Extender lze zakoupit prostřednictvím serveru MQL za cenu stejnou jako u Marcuse tedy 100 USD, ekvivalentem je 2500 Kč. Využít lze i nákup přímo přes mou osobu. Samozřejmostí je manuál a školení k zakoupenému produktu zdarma.

Objednávat lze na e-mailu: admin@cztrader.eu

Uživatelé, kteří zakoupí Extender mají automaticky nárok na 20% slevu po dobu jednoho měsíce ve službě Powerful Trader.

 

Už jste se seznámili s naším
obchodním nástrojem Marcus?

 

marcus7.12.
image-8

 

 

 

 

 

 

Videa s představením nástroje

Praktické obchodování

 

16 komentářů
 1. Matěj K.
  • CZTrader Martin
 2. Petr
  • CZTrader Martin
 3. Janek
  • CZTrader Martin
 4. Petr
  • CZTrader Martin
 5. Mirek zlámal
  • CZTrader Martin
 6. Michal
 7. Pavla
  • CZTrader Martin
   • CZTrader Martin
 8. Vlada
  • CZTrader Martin

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

15 − two =