Decentralizace trhu

Decentralizace trhu a její úskalí

Decentralizace představuje na první pohled běžné slovo, které vyjadřuje nejednotnost či známku jisté roztříštěnosti a předpokládá existenci více zdrojových jednotek ať už zde mluvíme o fungování podniku či sledování burzovních dat. Decentralizace forexové burzy však kromě toho, že máme více míst, odkud obchodníci mohou provádět transkace a vstupy na burzu čili zde postrádáme centrální systém, představuje rovněž jisté riziko pro náš investiční kapitál, neboť je tvořena i z větší části market maker společnostmi (tvůrce trhu). Market maker má především za úkol udržovat dostatečnou likviditu aktiv na trhu. Nelze tedy zaručit na vlas stejnou cenu u všech poskytovatelů a tímto se může obchodník dostat do situace, kdy je nespokojen s aktuální cenovou kótací u brokera a snaží se ji srovnávat s více zdrojovými daty. Navázal bych rovnou na jeden nedávný případ, který jsme řešili společně s obchodníkem Lubomírem.

decentralizace trhuPozn. Příklad zajištění likvidity trhu u market makera (tvůrce trhu) si můžeme demonstrovat např. takto. Akcie společnosti XYZ se nepohybují. Tohle určitě není ideální stav pro obchodníka/zájemce. Tvůrce trhu vytvoří trh pro akcie XYZ tím, že stanoví nabídkovou cenu a nabídne je obchodníkům ke koupi. Dejme tomu, že nakoupí 1000 akcií s cenou 20 USD za každou akcii, což je nejnižší cena, kterou je schopen prodávající akceptovat. Potom může rozpohybovat trh tím, že se pokusí nakoupené akcie prodat za o něco větší cenu, např. 20,05 USD za akcii. V případě, že tvůrce trhu najde kupce a prodá akcie za 20,05 USD / akcie, bude inkasovat zisk 1000 x 0,05 = 50 USD. Ano, přesně tohle je rozdíl mezi cenou, za kterou nakoupil a za kterou prodal 1000 ks akcií. Obecně se pro tuto akci vžil pojem haircut, což je právě onen avizovaný rozdíl.

Na podobné úrovni musí (mělo by) fungovat i párování investic obchodníků u brokera, kdy např. jedna skupina obchodníků nakoupí za jednu cenu, po nárůstu ceny na aktivu, nakoupí další skupina obchodníků, další skupina je ochotna akceptovat k nákupu ještě vyšší cenu. Do toho tu zde máme rovněž určité procento prodávajících, kteří vyšší cenu akceptují k realizaci prodejních objednávek. Na základě aktuálního stavu, musí být schopen market maker vyhodnotit situaci a následně zajistit na reálném trhu tyto poptávky, aby nebyl ve ztrátě. A zde dochází k pomyslnému boji mezi obchodníkem a market makerem, který se samozřejmě bude snažit buď zajistit např. propad USD na komoditě tedy např. investicí do zlata či naopak se bude snažit na aktuálním investovaném podkladovém aktivu dosáhnout snížení či zvýšení ceny ve svůj prospěch, tedy za účelem co nejvíce pokrýt svůj vlastní risk management. Může jít i o kolektivní domluvu více market makerů. Samozřejmě pokud je na daném aktivu např. silný prorůstový tlak, lze uvažovat o hedgování (krytí) brokera ve směru investic obchodníků.

Uvítám i Vaše příspěvky do diskuze k tomuto tématu decentralizace a samozřejmě za každý názor, který ještě více osvětlí tuto problematiku.

Praktický příklad

Jednalo se o investice na AUD/JPY do konce uzávěrky pátečního trhu. Následně po vyhodnocení dvou obchodníkových investic, byly obě označené jako ztrátové. Obchodník poté pečlivě srovnával výsledky konečných cen s jinými poskytovateli dat a obrátil se se žádostí o pomoc i na mě. Společně jsme našli několik datových poskytovatelů, kteří se samozřejmě lišili. Našli jsme uzávěrky, které měli nižsí uzavírací cenu než obchodníkova strike cena a zároveň i potvrzující zdroje dat, které více či méně korespondovali s uzavírací cenou u HighLow. Dostali jsme se tedy díky efektu decentralizace do rozpětí cca 200 bodů čili 20 pips.

Proč tato situace vznikla

V onu inkriminovanou dobu totiž měnový pár AUD/JPY solidně posiloval a na konci vývoje došlo k dosti rychlému ovšem nevyrovnanému propadu ceny. Jak je vidět i na přiloženém obrázku cena se při propadu několikrát dostala opět na vyšší úroveň což vytvořilo na klesající svíčce dlouhý horní knot. Nyní už v podstatě záleželo na tom, zda se trh uzavře o několik minut dříve či u kterého poskytovatele se tyto špičkové výkyvy na ceně projeví. Všechny tyto aspekty pak mohou ovlivnit výslednou cenovou kótaci, vzhledem k tomu, že zde působí i časová decentralizace u poskytovatelů dat.

decentralizace trhu a její vliv
image-1

Srovnání uzavíracích cen u páteční uzávěrky trhu. Highlow versus Daily FX versus Investing.

Decentralizace hraje důležitou roli i v posuzování výsledné ceny na sledovaném aktivu. Ne vždy se jedná o magický trik brokera, který nám manipuluje cenu, může se doopravdy jednat i o vliv těchto krátkodobých špiček na trhu (tvořené lokálními market makery), které nepostihou všichni poskytovatelé tržních dat. Je nutné ovšem poznamenat, že právě decentralizace nahrává částečně brokerovi v možnosti nepatrné cenové změny dělat, neboť do krátké cenové špičky o velikosti několika pipsů lze určitě skrýt pohyb o 10 bodů apod. a i on je ve své podstatě market maker, který by měl zajišťovat dostatečnou likviditu trhu obchodníkům. Každopádně níže můžete vidět očekávanou odpověď od Highlow, která avizuje rozdílné spready u poskytovatelů dat. Podobnou hodnotu 88.307 jako u HighLow, lze poté v tuto avizovanou hodnotu dohledat u více online poskytovatelů dat, tedy 88.320.

decentralizace trhu
image-2

Vyjádření od brokera Highlow.

ECN vs Market Maker

Velký boom zaznamenala možnost založit si ECN účet u brokera, který nebude podléhat jeho tvorbě tržní ceny. Samozřejmě toto spousta brokerů využívá jako reklamní tahák a deklarují, že budete vstupovat přímo na trh a oni budou přímo jen Vaši prostředníci tohoto vstupu. Využitím ECN služby, jsme schopni dostat na trhu výhodnější cenu daného aktiva, kterou přímo nabízejí poskytovatelé likvidity. Jinými slovy, dostáváme se o jeden level výše a nezápasíme s brokerem a trhem, nýbrž již jen s trhem, tedy s jinými obchodníky, bankami, podniky apod. Jsme schopni obchodovat s nejnižším možným spreadem a tedy logicky broker, účtuje poplatky z otevřených obchodů, neboť již nežije ze spreadů. Tímto ovšem celá idyla končí. Je nutné si uvědomit, že samotné tržní prostředí v sobě skrývá spoustu nástrah. Nezřídka dochází k tomu, že vývoj ceny (alespoň z mého pohledu) „uměle“ likviduje předpokládané vstupy obchodníků na poměrně známých úrovních jako např. balanční linky, dvojité či trojité S/R úrovně apod. Je tedy velký nesmysl, uvažovat či stylizovat své obchodování podle obecných veřejně vyhlašovaných ekonomických zpráv a tzv. se svézt s davem. Většinou tito lidé slouží jako zdroj příjmů pro zkušené obchodníky na trhu. Z mého pohledu se jeví tedy dlouhodobě účinný vlastní přístup z větší části založený na individuálním vyhledáváním cenových vstupů.

Za všechno může broker

Ne vždy je na vině broker. Je nutné si uvědomit, že solidní broker si mnohdy platí poskytovatele obchodních dat, který je zodpovědný za správnou kótaci ceny a zároveň není v brokerově moci úplně ovlivnit tyto nesrovnalosti v krátkodobých tržních špičkách, jednoduše proto, že není poskytovatelem obchodních dat. Proto pokud se cítíme v neprávu, je důležité projít si několik poskytovatelů tržních dat a zjistit aktuální kótace ceny v danou dobu. Většinou se právě jedná o nesrovnalosti způsobené v momentech krátkých tržních špiček či extrémní volatility na daném podkladovém aktivu. Toto riziko decentralizace je nutné při vstupu na burzu akceptovat a mnohdy nám obchodníkům v kritických momentech znepříjemňuje situaci.

3 komentáře
  1. Milan
    • CZTrader Martin
      • Milan

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

one × two =