Potvrzení cenového obratu

Místa, kde trh skutečně oslabuje

Potvrzení cenového obratu na trhu trápí velmi velkou část začínajících i pokročilejších obchodníků na finanční burze. Mnoho začínajících obchodníků si ani neuvědomuje, jakou zbraň jim poskytuje možnost nahlížet na vývoj ceny na trhu pomocí svíčkového grafu. Z něj lze určit mimo jiné následující.

Síla nákupní či prodejní strany – pokud se cena není schopna vyvíjet plynule, návaznost těl svíček grafů jsou mdlá a velmi často dochází k překrývání nově utvořených svíčkových těl s předchozími těly svíček, měl by obchodník tuto situaci vzít v potaz a zbytečně nedržet např. své pozice na trhu a doufat, že se to tzv. zlomí a cena půjde zase uvažovaným směrem. 

Udržitelnost nových cenových hladin – nezřídka se setkáváme na trhu se situacemi, kdy dochází sice k tvorbě navazujících svíčkových těl, nicméně knoty aktuálních svíček svým maximem/minimem přesahuji předchozí začátky svíčkových těl (může to být jedna svíčka, či celá série předchozích svíček). Tímto nám trh signalizuje neschopnost utvářet stabilní vyšší cenovou hladinu a obchodník by si měl rozmyslet, zda se skutečně vyplatí zadávat strike cenu na domnělých supportech či rezistencích, které utváří nová vyšší/nižší svíčka, která navazuje na předchozí tělo svíčky, je ovšem schopna svým knotem likvidovat celý předchozí cenový růst či pokles.

Trh bez trendu a pohybové momentum – na předchozí situaci navazuje třetí zajímavý příklad chování ceny. Trh je schopen vytvořit např. tři po sobě jdoucí rostoucí svíčky s menšími těly, které na sebe navazují bez znatelnějších horních či dolních knotů, potom ovšem jedna svíčka jako v předchozím případě zlikviduje celý dosavadní růst/pokles a cena je „sražena“ opět na nižší/ vyšší hladinu. Na tomto trhu se vyplatí bedlivě sledovat své investice a v případě nebezpečí vystoupit z pozice či odprodat otevřenou binární opci. Pohybové momentum zde postrádá silnější impulsy k růstu či poklesu ceny a trh se ve většině případů uzavírá do oscilačního cenového kanálu. Zajímavé jsou situace, kdy se cena vrátí na nižší úroveň, kdy ovšem nelikviduje celý dosavadní cenový rozsah a následně prudce vzroste pohybové momentum.

Zajímavá situace, která se dá velmi dobře využít, se nerýsuje na trhu každou hodinu či velmi často, nicméně pokud k ní dojde, lze předpokládat velmi pravděpodobné vytvoření supportní či rezistentní úrovně a tedy potvrzení cenového obratu. Využijeme k tomu metodu engulfingových rámců, tentokrát dvojitý pattern.

Dvojitý engulfingový pattern

Tento pattern představuje velmi spolehlivý ukazatel blížícího se cenového obratu na trhu. Může dojít k několika tržním situacím, kdy dojde k vytvoření tzv. dvojitého engulfingového patternu. V prvním případě se jedná o situace, kdy tzv. nakupujícím/prodávajícím dojde síla. Je to stav, kdy se cena dotlačí na určitou cenovou hladinu, kde o ni přestává být ze strany nakupujícíh/prodávajících zájem a k dalšímu hromadění objednávek ve směru ceny již nedochází. Další situace představuje stav, kdy dochází k domnělému cenovému obratu na trhu, nicméně trh začne naznačovat neschopnost v určité cenové hladině dotlačit výše/níže cenu. zároveň je důležité, že např. krátkodobé cenové poklesy při růstu ceny či růst ceny při poklesu ceny při domnělém obratu nepřesahují předchozí tělo svíčky, která spustila pomyslnou cenovou reverzi/obrat. Jednoduše trh nám říká, aktuálně zde není síla, která by vytlačila cenu výše či síla, která by způsobila dlouhodobější obrat ceny na trhu.

potvrzení cenového obratu
image-1

Dvojitý engulfingový pattern

Proč tyto situace na trhu vznikají

Velmi často cena na trhu během jedné dlouhodobější svíčky (např. M15, m30 či H1) otestuje pomyslné aktuální maximum či minimum na trhu, které není schopen trh dlouhodobě udržet. Následně se však na trhu neobjeví dostatečná síla, která by tento růst či pokles zvrátila a trh znovu otestuje pomyslné maximum a minimum. Tyto situace na trhu vznikají v několika variantách. Pojďme si uvést dvě z nich. V prvním případě dojde k otestování velmi podobné či stejné cenové úrovně. V druhém případě se cena při druhém testování úrovně propadne či vystoupá ještě výše. Částečně lze vycházet z logiky vývoje ceny, kdy po prudkém nárůstu či poklesu ceny, např. během třiceti minut, kdy na trhu působilo silné pohybové momentum (mohl to být nákup či prodej větší bankovní/investiční instituce apod.), dojde k situaci, že další nakupující/prodávající se již nepřidají a cena na pomyslném vrcholu stagnuje. Této situace se potom chopí market makeři a různí další spekulanti, kteří se snaží potom na mnohem vyšší ceně najít zájemce o prodejní kontrakty a naopak na mnohem nižší ceně zájemce o nákupní kontrakty. Následně tedy cena naznačí možný pokles po prudkém růstu (možná nárůst po prudkém propadu) ovšem s jedním společným jmenovatelem, na svíčce, která se uzavře uvnitř předchozí velké svíčky se vytvoří dlouhý knot ve směru naznačeného obratu. Následně trh oslabí v tomto naznačeném směru a několikrát krátkodobě dosáhne již výše zmíněného maxima či minima. Svičky však utvářejí svá těla již dále od krátkodobě znovu dosažených maxim či minim. Toto chování vývoje ceny nám dává jednoznačně najevo neschopnost trhu dokončit cenový obrat.

Ohlasy na nástroj Extender

Velmi mě potěšilo několik uživatelů, kteří si nástroj Extender adaptovali do vlastní strategie a daří se jim. Níže uvádím několik ohlasů na službu a několik obchodníků mi zaslalo i několik investic vyhodnocených právě pomocí kombinovaného náhledu. Informace o nástroji Extender naleznete v článku zde + celá rubrika, pojmenovaná Extender.

 

Dobrý den
 
Chtěl bych Vám moc poděkovat za nástroj Extender. Díky němu si mohu zpřesnit investiční vstupy a dokážu odhadnout kam se cena vydá a kde se může zastavit. Zde přikládám mé investice. Ještě jednou mockrát děkuji za tento nástroj. S pozdravem Jan.

potvrzení cenového obratu
image-2

Janovi obchody

 

Zdravím, rád využívám pro obchody Bunny Girl strategii . Na extenderovi se mi zalíbila možnost realizovat Bunny Girl na více rozlišeních a vidím tedy, kde se klouzavé průměry shodují na více rozlišeních tendenčně a zároveň jsem schopný rozpoznat krátkodobé cenové swingy. Miloš.

Dobrý den, na Extenderu bych ocenil několik vylepšení, především, zda lze realizovat i Gapové úrovně v rozšířeném náhledu a chtěl bych mít možnost sledovat/kombinovat nejen náhledy na stejné měnové páry, ale i páry různé a různé timeframe. Tedy možnost kombinace, co mě napadne :-) jestli rozumíte. Jinak super oceňuji Vaši snahu. Radek.

Potvrzení cenového obratu shrnutí

Metodik, jak si potvrdit obrat ceny na trhu je velká spousta. Z mého pohledu nejefektivnější pro potvrzení cenového obratu, je kombinace volume a price action náhledu. Jeden z možných přístupů je právě kombinovaný náhled na engulfing. Vidíme pásma resp. cenové hladiny, kde měl trh tendenci oslabit či kumulovat a na základě těchto poznatků jsme schopni zjistit, kde by se mohl trh resp. tržní cena zastavit z dlouhodobějšího hlediska např. H4 náhled a zároveň vidíme z krátkodobější perspektivy, zda se trh neuzavírá v engulfingovém rámci a aktuálně tržní volatilita oslabuje. Několik praktických investic jsem si pro Vás připravil na videu.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

15 + fifteen =