CySEC – přísnější pravidla

cysec3
Proč  Cysec zavádí přísnější pravidla pro brokery binární opce?

Zajímavý článek vyšel opět na stránkách Finance Magnates zde v originálním anglickém jazyce. Hlavním tématem je zpřísnění podnikatelského modelu pro regulované brokery binárních opcí v rámci sůbjektů působících v EU, tedy hlavně regulace CySEC. Již nějakou dobu se šuškalo, že by se výrazně omezila doba u krátkodobých opcí s tím, že některé výdobytky poslední doby jako binární opce 30 sekund apod. budou zrušeny, resp. regulovaný broker je nebude moci nabízet. Nepředbíhejme však a pojďme si to shrnout od začátku.

cysec regulace

Kyperská komise pro cenné papíry (CySEC) ve svém nejnovějším oběžníku avizovala, že do poloviny července budou muset všichni regulovaní brokeři splňovat soubor nových předpisů pro „vylepšení“ transparentnosti obchodování klientů na platformách, které broker na binární opce nabízí. Změna se tak týká i samotného software a jeho některých nectností, které jsme i my sami v minulosti bývali svědky. Zároveň toto potvrzuje i prohlášení o přijetí pravidel Evropského orgánu pro cenné papíry ESMA, který má mnohem přísnější regule pro investiční subjekty. Avizovaný dokument naleznete zde.

Kde můžeme očekávat změnu

Zrušeny budou binární opce s dobou trvání do 30 sekund resp. Broker spadající nově pod regulaci Cysec nesmí tyto opce nabízet. Další změny reagují na četné stížnosti klientů a problémy, které jsem i já sám s klienty pomáhal řešit. Jsme sice jen malá kapka v moři, ale základní problémy jsou globálně stejné. Jádro pudla tkví v tom, že Evropský orgán pro cenné papíry ESMA tlačí na Kypr, aby zvýšil transparentnost tohoto obchodního odvětví, neboť velká většina brokerů i mimo Kypr má v oblibě se zaštiťovat Cysec regulací.

Nařízení se tak tyká např. ceny aktiva. Nově by tak cena měla korespondovat s dohledatelnými údaji např. hodnoty futures pro ropu apod. ve formátu např. WTI Crude Oil May 2016 NYMEX.

Druhým problémem je určování ceny. Při forexovém obchodování je zobrazena nabídka/poptávka resp. bid/ask cena. U binárních opcí je při klasické opci vidět pouze jedna cena. U spreadových opcí jsou dvě ceny, ovšem zde se spread počítá podle brokerových pravidel a ne z trhu.

Nově tak brokeři musejí uvádět obě ceny a jasně definovat metodiku výpočtu uzavírací ceny na základě např. zvyšujícího se spread na trhu u daného aktiva.

Možnost odprodeje bez ztráty

Zajímavé nařízení se týká možnosti zrušit obchod do tří sekund od zadání investice, což by mělo eliminovat případy, kdy se klient domnívá, že se obchod uzavřel v nesprávnou dobu nebo s nesprávnou strike cenou. Pravidla se týkají I samotného odprodeje opce, kde bude muset být definováno jaká metodika výpočtu je na odprodej používána a nemělo by se stávat, že se odprodejová cena bude generovat jen náhodně v určitá období během dne.

Závěr

Je jasné, že tyto změny nepřicházejí přímo z pera CySEC a zřejmě jsou tlačeny i z vyšších míst Evropské unie. Je otázkou, zda tyto nové pravidla eliminují příliv nových brokerů na binární opce na Kypr a celkově zprůhlední toto obchodování. Zda to přiměje některé nepoctivé brokery zrušit svůj byznys a nebo přibcysecude vice neregulovaných brokerů na binární opce. Osobně bych zavedl ještě pravidlo pro expirování ceny resp. času vyhodnocení ceny a zde bych trval také např. na max. třech sekundách. Poslední problém, který mě napadá je vůbec samotná represe při nedodržení těchto těchto nařízení. Jak bude možné sledovat dodržování o ceně na decentralizovaném trhu. Mnohokrát jsem řešil problém, kdy se uzavírací ceny liší u třech poskytovatelů v danou dobu. Lze tedy vůbec nějakým způsobem stanovit, zda se klient oprávněně domnívá, že jeho cena je nesprávná, pokud se bude jednat o nějakou krátkodobou cenovou špičku. Otázek je mnoho, ale faktem zůstává, že tento byznys je neustále populární a díky snaze jej v některých zemích legalizovat i do formy schváleného investičního produktu, jako je toum i v prohlášení od ČNB je nutné v tomto  odvětví neustále “zdokonalovat” pravidla pro jeho činnost.

Žádný komentář

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

three × four =