Sociální Trading pro obchodování binární opce

Možnost využívat obchodní tipy pro binární opce od ostatních obchodníků zdarma v přehledné aplikaci, kde vidíte uzavřené obchody od uživatelů, jejich výsledky a zároveň zde můžete využívat všechny prvky klasického chatu. Sociální Trading pro obchodování binární opce.

Pravidla pro aplikaci Sociální Trading:

Aplikace slouží jako funkční nástroj pro obchodování binárních opcí společně s komunitou traderů ve skupině CZTRADER. Není dovoleno v aplikaci používat hanlivá či urážlivá slova, případně nadávat uživateli za jeho obchodní tipy. Každý uživatel/obchodník aplikace Sociální Trading bere na vědomí zodpovědnost za své vlastní obchodování a nelze vymáhat náhradu škody způsobenou tipy od ostatních uživatelů.

Je zakázáno využívat aplikaci k reklamním účelům či propagování jiných webů, mající nádech reklamního využití. V případě, že uživatel poruší tyto pravidla je vyloučen ze skupiny a jeho IP adresa bude pro další přístup do aplikace sociální Trading zabanována.

Výhody sociálního tradingu

Obchodování binárních opcí společně s ostatními tzv. Sociální Trading, má výhodu v předávání zkušeností méně zkušeným obchodníkům. Společně se zkušenými obchodníky tak může začínající uživatel sledovat obchody, které tradeři uzavírají a může se učit vytvářet vlastní obchodní strategii na binární opce. Je potřeba však brát v úvahu rozdílné obchodní kapitály na účtech traderů a nelze tedy realizovat všechny obchodní techniky, které trader s větším obchodním kapitálem využívá např. hedgování investic či jiné způsoby zajištění. Rovněž počet otevřených podkladových aktiv může být u obchodníka s větším kapitálem mnohem větší než u začínajícího binárního obchodníka. Sociální Trading rovněž umožňuje i zkušeným obchodníkům korigovat své investiční vstupy s ostatními  obchodníky a i oni sami si mohou vylepšit své investiční vstupy při obchodování binárních opcí. Budeme velmi rádi pokud bude aplikace Sociální Trading sloužit binárním obchodníkům k vylepšení jejich investičních vstupů či ziskovějšímu obchodování s binárními opcemi. Velmi děkujeme Kubovi za ochotu vytvořit tento software pro ostatní obchodníky binárních opcí.